Plazmaferez - OzonoterapiyaGöstərişlər:

Qan dövranının yaxşılaşdırır
Qanın realoji xüsusiyyətini yaxşılaşdırır
Şəkərli diabetli xəstələrdə -  Qan durulur, ətraflara qan dövranını yaxşılaşdırır, tuxumalar və hüceyrələri oksigenlə zənginləşdirir.
İntoksikasiya əleyhinə təsir edir
Maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır

Əks Göstərişlər:

Kəskin miokard infarkt
Zemafliya xəstəliyi
Zəhərli zob
DVT

Şöbə