USM və 3-4D doppleqrafiya


 • Skrotal usm

 • Yuxarı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası

 • Yuxarı ətraf venalarının doppleroqrafiyası

 • Aşağı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası

 • Aşağı ətraf venalarının doppleroqrafiyası

 • Abdominal aortanın doppleroqrafiyası

 • Süd vəzinin doppleroqrafiyası

 • Hamiləlik doppleroqrafiyası

 • Abdominal doppleroqrafiya

 • Kiçik çanaq üzvlərinin doppleroqrafiyası

 • Böyrəkllərin doppleroqrafiyası

 • Skrotal doppleroqrafiya

 • Qalxanvari vəzin doppleroqrafiyası

Şöbə